Център за приобщаващо образование

Ние работим за да може повече и повече деца всеки ден да получават качествено образование, да могат да развият своите таланти и умения и да се чувстват в безопасност, приобщени и ценени. 

Постигаме целта си чрез:

  • обучения и помощ за родители, учители и специалисти;
  • изследвания и анализи;
  • организираме изследвания от деца и обучения на деца от деца като показваме, че детското участие е важно и ценно;
  • социални кампании, които информират и променят обществените нагласи;
  • застъпничество на местно, национално и европейско ниво.

 

Работим с партньори - неправителствени организации, училища, общини, правителствени институции и политици – за да може:

  • всички деца ходят на училище и да се чувстват добре там;
  • децата, които живеят трудно да получават закрила;
  • децата да не стават малолетни правонарушители;
  • децата да знаят, че света има нужда от промяна за да стане по-справедлив за всички и да работят за нея когато пораснат.

Събития

Полезни ресурси от Приобщи.се

Взаимодействие учители-родители - Юлия Петкова, ОУ „Христо Никифоров”, гр. Ловеч

Взаимодействието учители – родители   Ние сме екип от двама педагози- Юлия Петкова, старши учител, класен ръководител на 1. „В” клас и Мирослава Ганчева,  възпитател в...

Училищен съвет на децата - Валентин Атанасов, психолог, III ОУ "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев

Училищен съвет на децата в Трето основно училище „Братя Миладинови”, гр. Гоце Делчев „Ние се гордеем, че сме ученици на нашето училище!“ -Училищен съвет на децата в 3ОУ...

"Необичаен" урок по история - Маргарита Дочева – Иванова, СОУ „Георги Бенковски” – гр. Тетевен

"Българско възрожденско училище в ХХI век"-преподаване в екип и учене в екип - взаимоучителният метод в съвременен вариант Урок по родолюбие /обобщение чрез състезание/: „Древни...

Медийно образовние в училище - Катя Петкова, ЗПГ „Климент Тимирязев”, град Сандански

Група за медийно образование в училищеКонструктивното и негативно влияние на медиите върху младежта днес Учител съм по български език и литература в Земеделска професионална гимназия „...

Нашите сайтове

Посетете нашите сайтове в подкрепа на учителите и специалистите, работещи с деца

Партньори